english language
Vitanov nakit i satovi  
 
 

Originalna SEIKO garancija za ispravnost mehanizma u roku od dve godine

Garancija se odnosi iskljucivo na mehanizam sata, na njegov ispravan rad i obuhvata besplatno otklanjanje eventualnih fabrickih nedostataka ili grešaka nastalih prilikom montaže sata.

Garancija važi samo ako je ispravno popunjena - datum, pecat i potpis prodavca.

Svi kvarovi nastali padom, nepravilnim rukovanjem, lomom delova, kvašenjem vodom ili na drugi nacin izazvanim prodorom vode u mehanizam, nisu obuhvaceni garancijom.

SEIKO ne daje garanciju na kaiš ili narukvicu sata, kucište sata kao i na spoljne delove sata koji su podložni habanju tokom nošenja.

Molimo cenjene kupce da se u sopstvenom interesu upoznaju sa uslovima garancije.

Uputstvo za upotrebu SEIKO satova

SEIKO satovi su veoma jednostavni za rukovanje, a u daljem tekstu cemo vam to i objasniti.

Doterivanje vremena, datuma i dana na SEIKO satovima vrši se pomocu krunice na satu i to zavisno od tipa sata :

- ako pokazuje samo vreme;

- ako pokazuje vreme i datum;

- ako pokazuje vreme, datum i dan.

Postupite na jedan od sledecih nacina:

1. POKAZUJE SAMO VREME - blago povucite krunicu na prvi položaj, pomerite kazaljke sata na tacno vreme i vratite krunicu u osnovni položaj.

2. POKAZUJE VREME I DATUM - postoje dva položaja krunice prilikom izvlacenja:

I - prvi za promenu datuma i

II - drugi za doterivanje vremena (pomeranjem kazaljki u smeru kretanja sata). Po završenom doterivanju, vratite krunicu u osnovni položaj.

3. 3. POKAZUJE VREME, DATUM I DAN - - postoje dva položaja krunice prilikom izvlacenja:

I - prvi za promenu datuma (okretanjem krunice u smeru ka sebi ili od sebe) i

II - drugi za doterivanje vremena. Po završenom doterivanju, vratite krunicu u osnovni položaj.

NAPOMENA: Promenu datuma i dana u položaju I - NEMOJTE vršiti u vremenu kada kazaljke pokazuju od 21.00 do 4.00, zato što je u tom periodu ukljucena promena datuma, pa bi eventualno pomeranje dana ili datuma izazvalo lom zupcanika.

4. Kod ZIDNIH SEIKO SATOVA pomeranje kazaljki na tacno vreme vrši se pomocu dugmeta koje se nalazi na mehanizmu sa zadnje strane.

5. Kod budilnika marke SEIKO dugme za doterivanje sa zadnje strane ima dvostruku funkciju:

I - u osnovnom položaju kada je dugme priljubljeno uz mehanizam sata moguce je doterivanje budenja (u koliko ce sati zvoniti),

II - u položaju kada se dugme izvuce pomeramo kazaljke na tacno vreme i to iskljucivo u smeru kretanja kazaljki na satu.

Ukoliko su vam potrebne i druge informacije u vezi rukovanja vašim satom, molimo vas da se slobodno obratite našim serviserima ili nama na telefon: 011/2631-742 ili 011/2444-326.

Uvoznik i distributer za Srbiju i Crnu Goru

Vitanov d.o.o.home
seiko rucni satovi - seiko zidni satovi - seiko budilnici - pulsar
prstenje - burme - mindjuse - privesci - narukvice - lanci - ogrlice - nakit sa dragim kamenjem - bizuterija
prodajna mesta - kako poruciti - nagradna igra - vesti - zlatarske usluge - casovnicar - seiko servis - garancija
drago kamenje - plemeniti metali - simbolika - zanimljivosti - posebne prilike
o nama - kontakt - credits

©2004-2008 VITANOV d.o.o.